Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

 

Primjena uvjeta korištenja

U nastavku se nalaze pravila i uvjeti pod kojima se možete koristiti sadržajima web stranice (www.airbreath-oxy.com.com) te nabavljati i kupovati proizvode na njoj. Stoga Vas molimo da se s njima upoznate prije početka korištenja ovom stranicom. Tako ćemo izbjeći kasnije eventualne nesporazume i posljedice u vezi s tim.
Web stranicu www.airbreath-oxy.com (dalje u tekstu: web stranica airbreath®) pokrenuo je i uređuje AIR RIO proizvodno-uslužni obrt vl. Ivan Volarić, Dražica 15, 51550 Mali Lošinj, Hrvatska (dalje u tekstu: AIR RIO ili mi).
Korištenjem web stranice airbreath® te obavljanjem narudžbe na njoj smatrat ćemo da ste u cijelosti upoznati s ovim Uvjetima, da su Vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web stranici airbreath® i ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uvjete korištenja, molimo da nam se obratite putem službene e-mail adrese.
Izgled i sadržaj web stranice airbreath® te Uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga Vas molimo da iste redovito čitate kako biste bili upoznati s mogućim promjenama jer se uvijek primjenjuju Uvjeti koji vrijede u trenutku korištenja web stranicom ili obavljanja narudžbe. Suprotno postupanje oslobađa AIR RIO bilo kakve odgovornosti. Smatrat ćemo da Vaše naknadno korištenje web stranice airbreath® predstavlja Vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

 

Korištenje web stranice airbreath®

AIR RIO nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranice airbreath®, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranice airbreath®.
Korištenjem sadržaja web stranice airbreath® korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja. Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s web stranicom airbreath®, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima.
Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na web stranici airbreath® ne smije se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.
Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver web stranice airbreath®, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja AIR RIO-a.
Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje web stranice airbreath® za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).
Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.
Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je AIR RIO ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

 

Cijene

Cijene proizvoda istaknute na web stranici airbreath® izražene su u eurima (EUR) i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Troškovi dostave priopćavaju se prilikom naručivanja i ovise o dostavnoj službi koja će biti izabrana i sukladno tome se naplaćuju.
AIR RIO zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima.

 

Načini plaćanja

 

Primitak pošiljke

Prilikom preuzimanja narudžbe Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod te provjeriti postoje li eventualna vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci ili na samom proizvodu koji se nalazi unutar pošiljke, te ukoliko postoje, odmah reklamirati dostavnom radniku i odbiti preuzeti isporučeni proizvod. Prilikom dostave, Kupac dobiva račun i potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju.
Potpisom na potvrdi o primitku Kupac potvrđuje da je preuzeo pošiljku i da ne postoje vidljiva vanjska oštećenja, da odgovara proizvodu s računa i da su uz proizvod isporučene sve isprave sukladno važećim zakonskim propisima.
Ako Kupac prilikom pregleda dostavljenog proizvoda na gore opisani način utvrdi da postoji neki od razloga za reklamaciju, proizvod/pošiljku treba odmah reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije nakon obavljene dostave se neće uvažiti.
Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom kod preuzimanja, a koji Kupac uoči nakon otvaranja, ima pravo na jednostrani raskid Ugovora i povrat novca ili zamjenu proizvoda u roku od četrnaest (14) dana.

 

Pravo na jedostrani raskid Ugovora

Kupac može raskinuti Ugovor ne navodeći razlog za to, u roku od četrnaest (14) dana od primitka robe, a rok počinje teći od dana kad je Kupcu ili osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid Ugovora.
Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu Ugovora.
Kupac je dužan proizvode vratiti Prodavatelju bez odgađanja a najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana podnošenja obavijesti Prodavatelju o raskidu Ugovora te sam snosi izravan trošak povrata proizvoda. Proizvode šaljite na adresu: AIR RIO proizvodno-uslužni obrt vl. Ivan Volarić, Dražica 15, 51550 Mali Lošinj, Hrvatska.
Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena odnosno nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza, a koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj.
Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten, nije oštećen i da je u originalnoj ambalaži.
Primjerak obrasca za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

Isključenje prava na raskid Ugovora

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave (ukoliko je skinuta zaštitna folija s proizvoda) ili ako nema sadržaja.
Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostavi u naknadnom roku od osam (8) dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača
Sve prigovore možete poslati:

– Na adresu: AIR RIO proizvodno-uslužni obrt vl. Ivan Volarić, Dražica 15, 51550 Mali Lošinj, Hrvatska
– Na e-mail: info@airbreath-oxy.com
– Na fax broj: 00385 51 233 748

Nakon zaprimanja prigovora obavjestit ćemo Vas i na sve prigovore odgovoriti u roku od četrnaest (14) dana od zaprimanja, a Kupac treba navesti točne podatke za primitak odgovora.
Obrazac o jednostranom raskidu Ugovora

 

0
    0
    Košarica
    Vaša košarica je prazna